สอบสวนไดเร็กทอรี่ - ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์ › หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช http://directory.sobsuan.com/story.php?id=22 หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม – เรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่เรียกว่าธรรมะ – มีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง Tue, 14 Nov 2017 15:18:01 UTC en