ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Link
1
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หมายถึง เทคโนโลยีที่ถูกนามาใช้เพื่อการบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล และค้นคืน สารสนเทศ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ รวมถึงสื่อที่ใช้ในการ บันทึกข้อมูล ได้แก่ อุปกรณ์รับข้อมูล (Input Devices) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยความจาหลัก (Main Memory Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสารอง (SecondaryStorage) และอุปกรณ์แสดงผล (Output Devices)
ไดเร็กทอรี่สอบสวน

โปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ

คอมเม้นท์ล่าสุด