ปรึกษากฎหมายฟรี l เนติบัณฑิต l ยิ้มซิดอทคอม l อาชีวะ

หน้าแรก Home | แนะนำเว็บไซต์ Submit a site


 สารบัญเว็บไทย Directory » การศึกษา Education

กวดวิชา สอนพิเศษ โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา สถาบันสอนพิเศษ ติวเตอร์ เรียนพิเศษ tutor training (106)
การเรียน การสอน สื่อการเรียน สื่อการสอน บทเรียน เอกสารประกอบการเรียนการสอน studying teaching (58)
ทุนการศึกษา ทุนการศึกษาฟรี ทุนเรียนต่อเมืองนอก ทุน ทุนเรียนฟรี ทุนรัฐบาล ทุนหลวง scholarship (10)
ภาษา เรียนภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาต่างประเทศ language (42)
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย university college (14)
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ต่างประเทศ oversea education (13)
เรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ทุนการศึกษาต่างประเทศ abroad study (38)
เรียนออนไลน์ E-learning (23)
โรงเรียน โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม โรงเรียน นานาชาติ โรงเรียนศึกษาพิเศษ school (28)
เว็บรุ่น เว็บศิษย์เก่า เว็บรุ่นโรงเรียน เว็บรุ่น มหาวิทยาลัย ชมรมโรงเรียน ชมรม ชุมนุมโรงเรียน student club (18)
ศิลปะ ดนตรี เต้นรำ ดนตรีไทย เครื่องดนตรี ประวัติดนตรี ดนตรีสีสัน นาฏศิลป์ กีต้าร์ art music dance (66)
ศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย ดุษฎีบัณฑิต ทุนการศึกษาของ มหาวิทยาลัย master docter degree (10)
ห้องสมุด ฐานข้อมูล หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดออนไลน์ ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ library data (13)
เอนทรานซ์ ผลการสอบ O-NET A-NET เตรียมสอบ O-NET A-NET ข้อมสอบ O-NET A-NET entrance (9)


เรียงตาม Sort by: นิยม Popularity | อักษร Title | แนะนำ Vote

  สถาบันวิชาการStartGroup (3/815) / 0
  สถาบันวิชาการStartGroup เปิดติวเข้มนายสิบตำรวจชั้นประทวนวุฒิม.6 ปวช. สายปราบปราม และ สายสนับสนุนอำนวยการ สตม. ติวเจาะลึกข้อสอบทุกวิชาที่สอบ ติวทุกวันเสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 10.00 - 17.00 น. นำทีมโดยอาจารย์วิโรจน์ เอื้อทรงธรรม และ ทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูง พร้อมที่จะพาทุกสู่ชัยชนะ อัตราค่าเรียน 5,500 บาท รวมติวเข้ม 10 ก่อนสอบ สมัครแล้วเริ่มเรีียนได้เลย ติวเจาะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 1 - 4 ติวทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 - 17.00 น. ติวเทคนิคการคิด สูตรในการจำ หลักในการทำข้อสอบเร็ว และ แม่นยำ อัตราค่าเรียน 3,500 บาท สมัครแล้วเริ่มเรียนได้เลย จนถึงสอบ ติวเข้มเจ้าพนักงานปกครอง ( ปลัดอำเภอ ) วิชาเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข. ติวโดยอาจารย์จากกรมปกครองโดยตรง ติวเจาะลึกถึงข้อสอบ ทุกเนื้อหา ทุกวิชา ติวทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 17.00 น. อัตราค่าเรียน 7,500 บาท ติวตั้งแต่บัดนี้จนถึงสอบ ติดต่อสอบถามสมัครเรียนได้ที่สถาบันโทร. 085 - 8150739, 090 - 6508258, 02 - 7516461 สถาบันอยู่ติดมหาวิทยาลัยรามฯ 2 บางนา มาง่ายสดวกสบาย รถไม่ติด มีทั้งรถไฟฟ้า รถตู้ รถเมย์ รถสองแถว [A broken link]
  http://www.startgroupcenter.com

  http://gatpat.i-sac.net (2/955) / 0
  ติวแพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวแพทย์ พยาบาล GAT PAT | สถาบันเตรียมสอบเข้าคณะทางการแพทย์ สถาบันกวดวิชา I’m SMART ACADEMY CENTER (i-SAC) I’M SMART ACADEMY CENTER หรือ i-SAC เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2551 จัดตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของ อ.เอด-เอกศิษฐ์ ศิริกุลเลิศรัฐ และ อ.บอย-องอาจ พุทธรักษา ทั้งสองท่านผู้มีประสบการณ์และความชำนาญในการสอนมากกว่า 15 ปี และมีความต้องการที่จะพัฒนาความรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนที่ต้องการ เตรียมสอบเข้าคณะทางการแพทย์ ได้แก่ คณะแพทย์ คณะทันตะ คณะเภสัช โดยเฉพาะ ดังนั้นผู้เรียนจึงมั่นใจได้ว่า เมื่อมาเรียนที่นี่จะได้รับความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพเหมาะแก่การนำไป ใช้เข้าศึกษาต่อ i-SAC เป็นสถาบันเตรียมสอบเข้าคณะทางการแพทย์แห่งแรก ที่มีการรับรองผล อันอาจนับได้ว่า เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาแห่งแรกของไทย ซึ่งไม่ใช่เพียงการรับประกัน ในส่วนของสถานศึกษาเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน โดยมีตัวบ่งชี้คือ ผลสำเร็จของนักเรียนที่สอบได้ ปัจจุบัน i-SAC ถูกจัดอันดับในกลุ่มสถาบันกวดวิชา ว่าเป็นสถาบันที่นักเรียนที่เรียนมีโอกาส สอบติดคณะแพทย์ มากที่สุดในประเทศ สนใจรายละเอียดติดต่อได้ที่ I'm SMART ACADEMY CENTER (i-SAC) 5/7 ซ.พหลโยธิน 73 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทรศัพท์: 02-5323342-3 ,085-9727379 อังคาร-ศุกร์ เวลา 11.00 – 20.30 เสาร์ –อาทิตย์ เวลา 9.00 – 18.30 email: i-sac@windowslive.com http://gatpat.i-sac.net [A broken link]
  http://gatpat.i-sac.net

  สถาบันวิชาการStartGroup (2/822) / 0
  สถาบันวิชาการStartGroup เปิดติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. ระดับ 1 - 4 ติวเจาะลึกถึงเทคนิคแนวการคิด สูตรในการจำ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อสอบ หาคำตอบได้เร็วและแม่นยำ นำทีมโดยอาจารย์วิโรจน์ เอื้อทรงธรรม และ อาจารย์ภาษาไทย อาจารย์ลินดา อาจารย์เกียรติศักดิ์ กลุ่ม 1 เรียน ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 - 17.00 น. อัตราค่าเรียน 3,500 เรียนถึงสอบ กลุ่ม 2 เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 17.00 น. อัตราค่าเรียน 3,500 บาท เรียนถึงสอบ กลุ่ม 3 เรียนทุกวันเสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 10.00 - 17.00 อัตราค่าเรียน 5,500 บาท เรียนถึงสอบ รับประกันการันตี ผ่านชัว 1000 % ขอให้มาเรียนทุึกวัน สมัครแล้วเริ่มเรียนได้เลย พิเศษสุึดสำหรับคนไม่มีเวลาเรียน บ้านไกล พอทำได้ พอเข้าใจ แต่สอบไม่ผ่าน ติวภาค ก. ก.พ. 4 วัน 300 บาท เจาะเฉพาะเทคนิคการคิด เริ่มวันที่ 12 13, 19, 20 พ.ค. 55 นี้ เวลา 10.00 - 17.00 น. รีบติดต่อสอบถามจองคอร์สเรียนด่วน โทร. 085 - 8150739, 085 - 9725384 สถาบันอยู่ติดมหาวิทยาลัยรามฯ 2 บางนา [A broken link]
  http://www.startgroupcenter.com

  เรียนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด สถาบันสอนภาษาจีน สอบ HSK PAT Learn Chinese (1/1059) / 0
  โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ เกิดจากแนวคิดที่ต้องการสอนภาษาจีนในไทยให้เกิดประสิทธิภาพกับผู้เรียนสูงสุุด สามารถนำไปใช้อย่าง ได้ผผลและพูดได้จริง บรรยากาศการเรียนเน้นความสนุกสนาน เฮฮา เพื่อให้ผู้เรียนไม่เบื่อและเรียนภาษาจีนได้อย่างมีความสุข สะดวกสบาย อยู่ในห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะเราเน้นการเรียนแบบห้องเล็ก เพื่ิอให้นักเรียนได้เรียนตัวต่อตัว กับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง พร้อมฝึกและเสริมสร้างความกล้า แสดงออกของเด็ก ทำให้เด็กๆ สามารถพัฒนาศักยภาพ ทางด้านสติปัญญา (I.Q.) และทักษภาพทางด้านอารมณ์ (E.Q.) ไปพร้อมๆกัน ช่วยปู พื้นฐานและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีน [A broken link]
  http://www.tantichinese.com

  สถาบันวิชาการ Start Group (1/925) / 0
  สถาบันวิชาการStartGroup เปิดติวนายสิบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 หรือ เทียบเท่า อายุ 18 - 27 ปีบริบูรณ์ สายปราบปราม และ สายสอบสวน เรียนวัน เสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 10.00 - 17.00 น. เนื้อหาวิชาที่ต้องสอบ ภาค ก. คณิตศาสตร์ และ ภาษาไทย ภาค ข. พรบ.ตำรวจ,จริยธรรม,กฎหมาย อัตราค่าเรียน 5,500 บาท รวมติวสรุป 10 วันก่อนสอบ พร้อมเอกสารฟรี สมัครแล้วเริ่มเรียนได้เลย สถาบันอยู่ติดมหาวิทยาลัยรามฯ 2 หาไม่ยากเข้าประตูหน้าของมหาวิทยาลัยเรียบกำแพงซ้ายมือ ตรงไปประตู 5 (ประตูสุดท้าย) เดินออกนอกประตู จะพบสถาบันวิชาการSTartGroup โทร.085 - 8150739, 090 - 6508258, 02 - 7518526 สำนักงานตำรวจ จะเปิดรับสมัครสอบ วันที่ 2 - 26 เม.ย. 55 และ สอบข้อเขียนวันที่ 10 มิ.ย 55 [A broken link]
  http://startgroupcenter.com

  อาเซียน (ASEAN) ศูนย์รวมข้อมูลความรู้ ประชาคมอาเซียน : ASEAN Community (1/432) / 0
  บทความเรื่องน่ารู้ ข้อมูลข่าวสาร ประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประชาคมต่างๆในอาเซียน ประวัติอาเซียน ข้อมูลประเทศอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ [A broken link]
  http://www.asean-guide.com/

  www.speakcn.com (0/7012) / 0
  การศึกษา ความรู้ภาษาจีน การเขียนอักษรจีน พร้อมตัวอย่างบทสนทนาเบื้องต้น การศึกษา ภาษาจีน [A broken link]
  http://www.speakcn.com

  ไทยจัดจ์ ชุมชนกฎหมาย เนติบัณฑิตท (0/2121) / 0
  ไทยจัดดอทคอม ชุมชนกฎหมาย เนติบัณฑิต อัยการ ผู้พิพากษา ตุลาการ ติวเนติบัณฑิต ร่วมกันแบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร เพื่อนักกฎหมายไทย [A broken link]
  http://www.thaijudge.com

  โลกวรรณคดี (0/1955) / 0
  การศึกษา โลกวรรณคดี สนับสนุน และปลูกฝังให้เด็กไทย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทย คำคม วรรณคดี บทกวี เพลงไทย การศึกษา [A broken link]
  http://www.lokwannakadi.com

  obeclms.obec.go.th/lesa (0/1416) / 0
  การศึกษา โครงการ การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ หรือ "โครงการการนาซ่า" ให้ความรู้เรื่องอวกาศ และความร้อนพลังงาน การศึกษา [A broken link]
  http://obeclms.obec.go.th/lesa


  ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links

จำนวนเว็บไซค์ในหมวดนี้ Links in this category: 53

<< < 1/6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>
ปรึกษากฎหมายฟรี l เนติบัณฑิต l ยิ้มซิดอทคอม l อาชีวะ

หน้าแรก Home | แนะนำเว็บไซต์ Submit a site
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Google (66.249.79.118) วันนี้ เวลา 03.45 น.