ปรึกษากฎหมายฟรี l เนติบัณฑิต l ยิ้มซิดอทคอม l อาชีวะ

หน้าแรก Home | แนะนำเว็บไซต์ Submit a site


 สารบัญเว็บไทย Directory » การศึกษา Education » ห้องสมุด ฐานข้อมูล หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดออนไลน์ ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ library data

เรียงตาม Sort by: นิยม Popularity | อักษร Title | แนะนำ Vote

  หอสมุดแห่งชาติ (0/2893) / 0
  หอสมุดแห่งชาติ ค้นหาหนังสือออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ของหอสมุดแห่งชาติ ฐานข้อมูล ห้องสมุด [A broken link]
  http://www.nlt.go.th/ipac/

  ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (0/1150) / 0
  ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบบสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีสิรินธร ห้องสมุด ฐานข้อมูล [A broken link]
  http://lib.siit.tu.ac.th/cgi-bin/gw_41_11/chameleon

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (0/990) / 0
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระบบสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ วารสาร ดัชนีวารสาร กฤตภาค และเอกสารอื่นๆ ในสำนักหอสมุด ฐานข้อมูล [A broken link]
  http://library.bu.ac.th/onlineservice/SearchForm.cfm

  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (0/862) / 0
  ห้องสมุด ฐานข้อมูล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระบบสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ วารสาร งานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง ฐานข้อมูล [A broken link]
  http://library.au.ac.th/books.html

  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (0/828) / 0
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด และระบบตรวจสอบสถานะการยืม-คืนสารสนเทศ ห้องสมุด ฐานข้อมูล [A broken link]
  http://library.lib.ru.ac.th/

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (0/757) / 0
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฐานข้อมูลบรรณานุกรมหลัก หนังสือ วารสารภาษาต่างประเทศ และโสตทัศนวัสดุ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องสมุด ฐานข้อมูล [A broken link]
  http://search.lib.cmu.ac.th/

  ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (0/717) / 0
  ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุของ สำนักหอสมุด ห้องสมุดวิทยาเขต และห้องสมุดสาขา ฐานข้อมูล [A broken link]
  http://intanin.lib.ku.ac.th/

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (0/644) / 0
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบสืบค้นรายการหนังสือและสื่อต่าง ๆ สืบค้นบทความวารสารไทย สืบค้นรายการหนังสือสำรอง ของหอสมุด ข้อมูล ห้องสมุด ฐานข้อมูล [A broken link]
  http://kkulib.kku.ac.th/

  ห้องสมุดธรรมะออนไลน์ (0/630) / 0
  ห้องสมุดธรรมะออนไลน์ ให้บริการสืบค้นข้อมูลสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ อิเล็คทรอนิคส์ที่เกี่ยวกับธรรมะและพุทธศาสนาออนไลน์ ห้องสมุด ฐานข้อมูล [A broken link]
  http://www.dhammaonlinelibrary.com

  ห้องสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร (0/627) / 0
  ห้องสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบค้นหาหนังสือห้องสมุดออนไลน์ ของ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร และหอสมุดสาขา วังท่าพระ [A broken link]
  http://www.opac.lib.su.ac.th/


  ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links

จำนวนเว็บไซค์ในหมวดนี้ Links in this category: 13

<< < 1/2 | 2 | > >>
ปรึกษากฎหมายฟรี l เนติบัณฑิต l ยิ้มซิดอทคอม l อาชีวะ

หน้าแรก Home | แนะนำเว็บไซต์ Submit a site
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Google (66.249.71.90) วันนี้ เวลา 23.45 น.