ปรึกษากฎหมายฟรี l เนติบัณฑิต l ยิ้มซิดอทคอม l อาชีวะ

หน้าแรก Home | แนะนำเว็บไซต์ Submit a site


 สารบัญเว็บไทย Directory » การแพทย์ สุขภาพ Health » ยาเสพติด ประเภทยาเสพติด โทษยาเสพติด ฟื้นฟูเสพยาเสพติด drug

เรียงตาม Sort by: นิยม Popularity | อักษร Title | แนะนำ Vote

  Drug Care ดรักแคร์ (0/842) / 0
  Drug Care ดรักแคร์ ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ขั้นตอนการรักษา สถานที่บำบัดรักษา มีห้องสนทนาสำหรับผู้ติดยาไว้เข้ามาพูดคุย บำบัด ยาเสพติด [A broken link]
  http://www.drugcare.net

  Anti Dope แอนตี้โดป (0/790) / 0
  Anti Dope แอนตี้โดปกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติดที่สำคัญ ข่าวสารยาเสพติด แนะนำผลงานต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการ [A broken link]
  http://www.antidope.net

  มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด (0/724) / 0
  มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด ยาเสพติด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด บทความด้านบุหรี่ บำบัด ยาเสพติด [A broken link]
  http://www.saf.or.th

  To Be Number One : ทูบีนัมเบอร์วัน (0/717) / 0
  To Be Number One : ทูบีนัมเบอร์วัน ข้อมูลโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ บำบัด ยาเสพติด ข้อมูล ยาเสพติด [A broken link]
  http://www.tobenumberone.com

  stopdrunk.com สต๊อบดรังค์ดอทคอม (0/684) / 0
  stopdrunk.com สต๊อบดรังค์ดอทคอม โครงการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชน ทำสิ่งดีๆ [A broken link]
  http://www.stopdrunk.com

  www.plpd.org (0/647) / 0
  พลังแผ่นดิน โครงการผู้ประสานพลังแผ่นดิน กองอำนวยการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ข้อมูลที่มาของโครงการ [A broken link]
  http://www.plpd.org

  ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด (0/515) / 0
  ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด รวบรวมและนำเสนอข้อมูล งานวิจัย บทความและหนังสือเกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกันรักษา จากนักวิจัย ยาเสพติด บำบัด ยาเสพติด [A broken link]
  http://nctc.oncb.go.th

  noyaba.com (0/496) / 0
  ข้อมูลเกี่ยวกับยาบ้า ประเมินตนเองว่าติดยาประเภทไหน มีเรื่องราวของผู้ที่เคยติดยา หน่วยงาน บำบัด ยาเสพติด [A broken link]
  http://www.noyaba.com

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (0/476) / 0
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติด หนึ่งในหน่วยงานของกรมสุขภาพจิต แสดงรายชื่อสถาบันโรงพยาบาลในสังกัด วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ยาเสพติด [A broken link]
  http://www.dmhweb.dmh.go.th/centerdrug


  ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links

จำนวนเว็บไซค์ในหมวดนี้ Links in this category: 9

ปรึกษากฎหมายฟรี l เนติบัณฑิต l ยิ้มซิดอทคอม l อาชีวะ

หน้าแรก Home | แนะนำเว็บไซต์ Submit a site
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Mediapartners-Google (Adsense) (72.14.199.156) วันนี้ เวลา 13.34 น.