ปรึกษากฎหมายฟรี l เนติบัณฑิต l ยิ้มซิดอทคอม l อาชีวะ

หน้าแรก Home | แนะนำเว็บไซต์ Submit a site


 สารบัญเว็บไทย Directory » การแพทย์ สุขภาพ Health » องค์กรทางการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์ สมาคมการแพทย์ สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม medical institute

เรียงตาม Sort by: นิยม Popularity | อักษร Title | แนะนำ Vote

  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (0/875) / 0
  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ความรู้ทางอายุรศาสตร์ รายงานข่าวสารทางการแพทย์ รวมบทวิจัยทางการแพทย์ 11 [A broken link]
  http://www.rcpt.org

  ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" (0/846) / 0
  ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" ศูนย์รับแจ้งเหตุและให้บริการรักษาพยาบาลฉุกเฉินแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง [A broken link]
  http://www.narenthorn.or.th

  วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย (0/605) / 0
  วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 10 เลขที่ 2 ถนนเพชรบุรี 47 (ซอยศูนย์วิจัย) กรุงเทพมหานคร [A broken link]
  http://www.thaifammed.org/

  Face Lift in Bangkok Thailand by Bangkok Cosmetic Surgery (0/512) / 0
  Face lift in Bangkok, Thailand by Bangkok Cosmetic Surgery, the leading expert in Bangkok’s face lift program, is the final answer to fulfill your wish of younger look. Visit us for your face lift in Bangkok, Thailand now. [A broken link]
  http://www.bangkokcosmeticsurgery.com/service_8.php

  มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ (0/506) / 0
  มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ ศูนย์กลางประสานงานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ เสนอข่าว แจ้งเตือนและการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ [A broken link]
  http://www.ift2004.org

  มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก (0/479) / 0
  ร่วมกับสถาบันโรคหัวใจโรงพยาบาลราชวิถี มุ่งช่วยเหลือเด็กยากจน ที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดและรอคอยการ บริจาคช่วยเหลือ ให้ได้รับการผ่าตัดช่วยชีวิตอย่างทันท่วงที [A broken link]
  http://www.pcsf.org/

  ชมรมโรคตับแห่งประเทศไทย (0/472) / 0
  ชมรมโรคตับแห่งประเทศไทย มีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรม รายชื่อคณะกรรมการ และประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรมของชมรม ให้... 6 [A broken link]
  http://www.thailiverclub.org

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (0/442) / 0
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ บอกประวัติความเป็นมา กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง สถิติ และการวิจัยเกี่ยวกับมะเร็ง [A broken link]
  http://www.nci.go.th

  ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย (0/436) / 0
  ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา คณะกรรมการบริหาร แนวทางการรักษาพยาบาลโรคทางจิตเวช 4 [A broken link]
  http://www.rcpsycht.org/

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (0/423) / 0
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริการทางวิชาการวางแผน และการดำเนินการ การวิจัยทางการแพทย์ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ [A broken link]
  http://www.ihr.chula.ac.th


  ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links

จำนวนเว็บไซค์ในหมวดนี้ Links in this category: 13

<< < 1/2 | 2 | > >>
ปรึกษากฎหมายฟรี l เนติบัณฑิต l ยิ้มซิดอทคอม l อาชีวะ

หน้าแรก Home | แนะนำเว็บไซต์ Submit a site
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Mediapartners-Google (Adsense) (72.14.199.156) วันนี้ เวลา 13.34 น.