ปรึกษากฎหมายฟรี l เนติบัณฑิต l ยิ้มซิดอทคอม l อาชีวะ

หน้าแรก Home | แนะนำเว็บไซต์ Submit a site


 สารบัญเว็บไทย Directory » ความรู้ ข้อมูลสำคัญ knowledge » พจนานุกรม สารานุกรม dictionary encyopedia

เรียงตาม Sort by: นิยม Popularity | อักษร Title | แนะนำ Vote

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ (0/677) / 0
  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับ อิเล็กทรอนิกส์ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหลายในซีดีรอมนี้ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลงหรือนำออกเผยแพร่ด้วย วิธีการใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ... [A broken link]
  http://61.7.158.13/kan_cai2/sara.htm

  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (0/644) / 0
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒การเรียงลำดับคำและวิธีเก็บคำ · อักขรวิธี · เครื่องหมายต่าง ๆ · การบอกคำอ่าน · ความหมาย · ประวัติของคำ · บัญชีอักษรย่อและคำที่ใช้ในพจนานุกรมนี้ ... [A broken link]
  http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp

  สารานุกรมปรัชญาออนไลน์ (0/477) / 0
  สารานุกรมปรัชญาออนไลน์ ฉบับสังเขปสารานุกรมปรัชญาออนไลน์ฉบับสังเขป สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุน โครงการ. ก กรรมและวิบาก ก่อนประสบการณ์ - หลังประสบการณ์ · การเดินทางข้ามเวลา ... [A broken link]
  http://www.philospedia.net/

  สารานุกรมพืช (0/440) / 0
  สารานุกรมพืช นอกจากนี้สารานุกรมยังรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ คติความเชื่อ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพืชชนิดนั้น เท่าที่จะสามารถรวบรวมได้ ... [A broken link]
  http://www.dnp.go.th/botany/web_dict/index.aspx

  สารานุกรม (Encyclopedia) (0/424) / 0
  สารานุกรม (Encyclopedia) สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Thai Junior Encyclopedia Project) ... สารานุกรมเฉพาะสาขาวิชา (Subject Encyclopedia) ... [A broken link]
  http://library.bu.ac.th/subject/encyclopedia.cfm

  สารานุกรมไทยสารานุกรมไทย (0/423) / 0
  สารานุกรมไทยสารานุกรมไทย · พจนานุกรมพุทธศาสน์ · ลานธรรม · ค้นพระไตรปิฎก online · วัฒนธรรมไทย · ปทานุกรมดาราศาสตร์ · ฟอไฟฟุดฟิด · พี่เลี้ยงภาษาอังกฤษ ... [A broken link]
  http://www.geocities.com/mathematicity/edu_site.htm

  พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ-พุทธศาสนา (0/399) / 0
  พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ-พุทธศาสนาพจนานุกรม ไทย อังกฤษ และ พุทธศาสนา. รายชื่อผู้บริจาค | ร่วมบริจาค ... พุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม (0/11). พจนานุกรม ไทย-ไทย ( ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ) (40417/0) ... [A broken link]
  http://www.palungjit.com/dict

  Thai Junior Encyclopedia Project (0/351) / 0
  Thai Junior Encyclopedia Project หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้. ฉบับเสริมการเรียนรู้ · หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ. ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ... [A broken link]
  http://kanchanapisek.or.th/kp6/

  พจนานุกรมหลายภาษา (0/343) / 0
  พจนานุกรม Longdo English-Thai, Japanese-Thai, German-Thai, French ...ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมไทย. Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service English - Thai, Japanese - Thai, ... [A broken link]
  http://dict.longdo.com/

  lexitron.nectec.or.th (0/332) / 0
  lexitron nectec พจนานุกรมคุณภาพ [A broken link]
  http://lexitron.nectec.or.th/


  ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links

จำนวนเว็บไซค์ในหมวดนี้ Links in this category: 10

ปรึกษากฎหมายฟรี l เนติบัณฑิต l ยิ้มซิดอทคอม l อาชีวะ

หน้าแรก Home | แนะนำเว็บไซต์ Submit a site
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Google (66.249.71.146) วันนี้ เวลา 19.20 น.