ปรึกษากฎหมายฟรี l เนติบัณฑิต l ยิ้มซิดอทคอม l อาชีวะ

หน้าแรก Home | แนะนำเว็บไซต์ Submit a site


 สารบัญเว็บไทย Directory » หน่วยงานราชการ องค์กร Government

ข้อมูลทหาร ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ โรงเรียนเตรียมทหาร เตรียมสอบนายร้อย military (13)
ข่าว การเมือง ข่าวการเมือง รัฐสภา พรรคการเมือง คณะรัฐมนตรี รวมข่าวการเมือง politic (13)
ตำรวจ สอบตำรวจ สถานีตำรวจ สำนักงานตำรวจ นายร้อยตำรวจ police (33)
รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้า การประปา ไปรษณีย์ไทย ท่าอากาศยาน การรถไฟ ปตท. การท่าเรือ state enterprises (9)
รับเรื่องร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ขอความช่วยเหลือ จส.100 ร่วมด้วยช่วยกัน หน่วยกู้ภัย 191 complain (8)
เว็บประจำจังหวัด เว็บจังหวัด เว็บไซค์ของจังหวัด เว็บไซค์ประจำจังหวัด เว็บไซต์ประจำจังหวัด Provinces web (9)
สถานทูตไทย สถานกงสุล สถานกงสุลไทย สถานเอกอัครราชทูต วีซ่า พาสสปอร์ท หนังสือเดินทาง embassy (11)
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ office of the prime minister (8)
องค์กร สมาคม มูลนิธิ สถาบัน สมาพันธ์ หอการค้า อาสาสมัคร โครงการ organization (11)


เรียงตาม Sort by: นิยม Popularity | อักษร Title | แนะนำ Vote

  วันสต๊อฟเซอร์วิส : One Stop Service (0/1406) / 0
  วันสต๊อฟเซอร์วิส : One Stop Service การให้บริการกับประชาชน ภายใต้โครงการของ e-Government โดยการพัฒนาระบบโครงการนำร่อง WebService 6 [A broken link]
  http://www.thaionestop.org

  หน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรม (0/1294) / 0
  หน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด ผู้ว่าหน่วยงานราชการ,กระทรวง,ทบวง,กรม กอง,องค์การ,ศูนย์,สำนัก,สภา,สถาบัน. คุณสามารถ เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลงเวบไซต์ในหมวดนี้ หรือแจ้ง link เสียได้ทันที. Your E-mail: ... [A broken link]
  http://www.thaiwebhunter.com/gov.html

  รัฐบาลไทย (0/1290) / 0
  รัฐบาลไทย ประวัตินายกรัฐมนตรีของไทย ทำเนียบรัฐบาล นโยบาย คณะรัฐมนตรี ข่าวทำเนียบ ส่วนราชการ [A broken link]
  http://http://www.thaigov.go.th

  สนพ : รวมเว็บราชการไทย (0/1255) / 0
  สนพ : รวมเว็บราชการไทย Energy Policy and Plannig Office, Bangkok, Thailand. [A broken link]
  http://www.eppo.go.th/index_thaigov-T.html

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (0/1125) / 0
  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คู่มือการรายงานธุรกรรม [A broken link]
  http://www.amlo.go.th

  สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข (0/1092) / 0
  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม การบริการ บทความวิชาการ และสื่อประชาสัมพันธ์ของ “สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข” ซึ่งเป็นส่วนราชการสังกัด “สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร” มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี การบริการตรวจรักษาและจดทะเบียนสุนัขเลี้ยงในคลินิกสัตวแพทย์ การบริการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ในชุมชน การตรวจสุขอนามัยเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตลอดจนการพัฒนาทางระบาดวิทยาโรคสัตว์สู่คน เพื่อให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคสัตว์สู่คน และได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดทั้งสิ้น 6 กลุ่มและ 1 ฝ่าย [A broken link]
  http://www.vphbma.com

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (0/1091) / 0
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เว็บไซต์สำหรับคนพิการ รวมข่าวสารข้อมูลและความรู้สำหรับคนพิการ มีตัวอย่างคนพิการที่นำเอาเทคโนโลยีม... [A broken link]
  http://astec.nectec.or.th

  หน่วยงานราชการกระทรวงต่าง ๆ (0/998) / 0
  หน่วยงานราชการกระทรวงศึกษาธิการ · กระทรวงสาธารณสุข · กระทรวงอุตสาหกรรม · สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ: หน่วยงานราชการอิสระ ... [A broken link]
  http://www.riclib.nrct.go.th/link/ministry.html

  หน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรม กอง (0/975) / 0
  หน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรม กอง ตำรวจ ทหาร สถานฑูต รัฐวิสาหกิจ ...เว็บไซต์หน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรม ตำรวจ ทหาร สถานฑูต รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน ราชการอิสระ องค์กรการเมือง มูลนิธิ. [A broken link]
  http://webindex.sanook.com/government/

  หน่วยงานราชการ (0/961) / 0
  หน่วยงานราชการ++สำนักนายกรัฐมนตรี++หน่วยงานราชการ. สำนักนายกรัฐมนตรี · กระทรวงกลาโหม · กระทรวงการคลัง · กระทรวง การต่างประเทศ · กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ... [A broken link]
  http://www.dld.go.th/Link/gov1.html


  ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links

จำนวนเว็บไซค์ในหมวดนี้ Links in this category: 10

ปรึกษากฎหมายฟรี l เนติบัณฑิต l ยิ้มซิดอทคอม l อาชีวะ

หน้าแรก Home | แนะนำเว็บไซต์ Submit a site
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Mediapartners-Google (Adsense) (72.14.199.156) วันนี้ เวลา 13.34 น.